BALIKO
Baletti- ja liikuntakoulun oppilaiden tuki ry


MIKÄ ON BALIKO RY?

Yhdistyksen nimi on BALIKO/ Baletti- ja liikuntakoulun oppilaiden tuki ry.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lasten ja nuorten
baletti- ja liikuntaharrastusta ja herättää heissä pysyvää innostusta liikuntaan.
Yhdistys järjestää kahvituksia, kuljetuksia kilpailu- ja esiintymistapahtumiin,
hankkii vaatteita/varusteita sekä tukee ja järjestää matkoja muihin baletti- ja liikuntaesityksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää kahvituksia ja arpajaisia
eri tilaisuuksissa sekä hakee yleisavustuksia yrityksiltä, kaupungilta ja rahastoilta.
Hankittuja varoja käytetään mm. kilpailumatkojen kuljetus- ja ruokailukuluihin, yhteisten huvitapahtumien kuljetuksiin, stipendeihin ja oppilaiden varusteisiin.

Hallitus 2022-2023

Puheenjohtaja: Pia Sandström 0504940158
Varapuheenjohtaja: Helena Parjanen
Sihteeri: Saara Kankaanrinta
Rahastonhoitaja: Minna Fricker
Jäsen: Virpi Nippala
Jäsen: Nina Jarner
Jäsen: Tiia Tissari


Vapaaehtoinen jäsenmaksu

Yhdistyksen toimintaa voitte tukea maksamalla jäsenmaksun.
Jäsenmaksu on 5€

Jäsenmaksu maksetaan BALIKON TILILLE FI55 5549 8320 0370 47