BALIKO
Baletti- ja liikuntakoulun oppilaiden tuki ry


MIKÄ ON BALIKO RY?

Yhdistyksen nimi on BALIKO/ Baletti- ja liikuntakoulun oppilaiden tuki ry.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lasten ja nuorten
baletti- ja liikuntaharrastusta ja herättää heissä pysyvää innostusta liikuntaan.
Yhdistys järjestää kahvituksia, kuljetuksia kilpailu- ja esiintymistapahtumiin,
hankkii vaatteita/varusteita sekä tukee ja järjestää matkoja muihin baletti- ja liikuntaesityksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää kahvituksia ja arpajaisia
eri tilaisuuksissa sekä hakee yleisavustuksia yrityksiltä, kaupungilta ja rahastoilta.
Hankittuja varoja käytetään mm. kilpailumatkojen kuljetus- ja ruokailukuluihin, yhteisten huvitapahtumien kuljetuksiin, stipendeihin ja oppilaiden varusteisiin.

Hallitus 2020-2021

Puheenjohtaja Marjo Enberg 040 5292060

Varapuheenjohtaja Minna Laakspohja

Sihteeri Anna Oikarinen

Rahastonhoitaja Petra Nordström

Jäsen Nina Jarner

Jäsen Marjaana Veikkolainen


Vapaaehtoinen jäsenmaksu

Yhdistyksen toimintaa voitte tukea maksamalla jäsenmaksun.
Jäsenmaksu on 5€

Jäsenmaksu maksetaan BALIKON TILILLE FI55 5549 8320 0370 47