Tanssilajit

Tanssileikki / lastentanssi 4 v.-->
10 x syksy/kevät 1 x 45 min viikossa
Leikinomaisessa muodossa tutustutaan tanssin perusteisiin, harjoitellaan työskentelyä ryhmässä,parin kanssa ja yksitellen. Opitaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä. Harjoitteiden lisäksi tuntiin sisältyy runsas luova osuus, joka johdattaa lasta löytämään oman kehon ilmaisumahdollisuudet.


Esibaletti 5-6 v.
1 x 45 min viikossa
Lastentanssiopetusta, jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa, musiikin -ja rytmin hahmottamista sekä peruasentoja ikäkaudelle sopivassa muodossa. Tunti sisältää myös luovia harjoitteita ja kaikkea muuta kivaa:)


Baletti 1-2
1 x 45/60 min viikossa
Tunnilla harjoitellaan klassisen baletin 2 lk perusliikkeitä tankotyöskentelyn sekä keskilattia harjoitteiden avulla. Opetellaan rytmin hahmottamista ja musikaalista liikkeen suorittamista ym. kivaa...


Baletti 3-4
1 x 45/60 min viikossa
Tunnilla harjoitellaan klassisen baletin 4 lk tason mukaista perusopetuksen liikemateriaalia. Varvastossu harjoitteita aloitetaan tässä ryhmässä.


Baletti 5 -6
2 x 60 min viikossa
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin 5 ja 6 lk tason mukaista perusopetuksen liikemateriaalia tanko/keskilattialiikkeiden avulla, oikean vartalon asennon löytämistä, aukikiertoa, lihasvoimaa ja notkeutta sekä varvastossu harjoitteita.


Baletti 7
2 x 75 min viikossa
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin tason mukaisesti pitkäjänteisemmin tanko/keskilattiaharjoitteiden sekä isojen hyppysarjojen kokonaisuuksia, vaikeuttaen liikkuen enemmän tilassa. Näissä ryhmissä harjoitellaan isompia klassisen baletin kokonaisuuksia sekä variatioita varvastossuilla!


Baletti 8
2 x 75/90 min viikossa
Tunneilla harjoitellaan samat mitä edellä, mutta astetta vaikeampaa.


Minijazz /Jazz 1
1 x 45/60 min viikossa
Tunnilla tutustutaan jazztanssin perusliikkeisiin ikäkaudelle sopivassa muodossa. Harjoitellaan esim. kordinaatiota, notkeutta, voimaa, musiikin ja rytmin yhdistämistä luovien harjoitteiden kautta sekä löytämään rohkeus ilmaista itseään liikkeen avulla.


Jazz 2
1 x 45/60 min viikossa
Tunneilla harjoitellaan samat mitä edellä, mutta astetta vaikeampaa. Tunti sisältää keskilattiatyöskentelyä ja liikkuvia liikkeitä diagonaalista sekä pieniä koreografisia sarjoja.


Jazz 3
1 x 60 min viikossa
Tunneilla tehdään jazztanssin perustuvaa tekniikkaa. Tunneilla harjoitellaan kehon eri osien irtonaista käyttöä, sekä liikedynamiikkaa. Huomiota kiinnitetään myös ryhtiin, venyvyyteen, lihaskuntoon sekä pieniä koreografisia sarjoja


Jazz 4
2 x 60/75 min viikossa
Näillä tunneilla tehdään jazztanssin tekniikkaa, sarjat pitenevät ja vaikeutuvat tason mukaisesti esim. askel/liikesarjojen mm. isolaation ja kordinaatioharjoituksin ja työstetään erityylisiä koreografisia tanssisarjoja. esim. perusjazzia, showjazzia, broabway sekä lyrical jazzia!


Jazz 5
2 x 75 min viikossa
Tunneilla harjoitellaan samat mitä edellä, mutta astetta vaikeampaa.


Street dance 1 10 v. --> Street dance 2 12 v. -->
1 x 60 min viikossa
Menevää disko sekä showtanssia, sekoittaen kaikkia tanssilajeja keskenään sekä fyysisen perinteisen hip- hop tyylin lisäksi fynkytanssia!
Nuorten omaa juttua!


Street hip hop 3 13 v. --> Street hip hop 4 15 v. -->
1 x 60 min viikossa
Street hip - hop musiikista ja kulttuurista lähtöisin olevaa tanssia, jolla on valtavasti harrastajia ympäri maailmaa. Hip-hop tanssilla on rikas historia ja sisältää monia tyylisuuntia. Tanssi on energistä ja nuorten omaa tanssia!


Nyky 1 13 v. --> ja Nyky 2 15 v. -->
1 x 60/75 min viikossa
Tunneilla kehitetään kehon kokonaisvaltaista hallintaa ja monipuolisia liikelaajuuksia. Tunnit sisätävät nykytanssin keskilattiaharjoitteita, lisäksi liikeimprovisaatioita ja koreografista työskentelyä yksin sekä ryhmässä.
Nykytanssi on syventävä " koulutusluokka" opettajat valitsee joitakin uusia
7-8 luokkalaisia, (käytävä baletissa ja jazzissa)


Aikuisten jazz 1
Syksy/ Kevät 12 x 1x 60 min viikossa
Tunneilla tutustutaan jazztanssin perusliikkeisiin, keskilattialla , tilassa liikkumista, diagonaalista sekä pieniä koreografisia tanssin pätkiä.
Tunnit voivat sisältää kaikkia eri tanssityylejä laidasta laitaan....

Aikusten tunneilla pidetään hauskaa , eikä oteta kaikkea niin vakavasti:)

Aikuisten jazz 2
Syksy 12 x / Kevät 15/16 x 1 x 60 min viikossa
Samat kuin edellä, mutta astetta vaikeampaa.
Tämä ryhmä myös halutessaan esiintyy tanssikoulumme kevätnäytöksissä!